Support
4Life4Health
081-866-4824 , 087-593-9229
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Transfer Factor คืออะไร?

วันที่: 26-07-2016

 

กระบวนการผลิต 4Life Transfer Factor for the world (subthai) 

 

 

 

แหล่งที่มาของ 4Life Transfer Factor 

 นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง    และพบว่า  Transfer

Factor  พบในปริมาณมาก "น้ำนมเหลือง / น้ำนมแรก "  ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นมทุกชนิด   การที่แม่ให้นมลูกเป็นการส่งผ่านภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก  

 

 ต่อมา คุณ David  Lisonbee ผู้ก่อตั้งบริษัท 4Life Research ได้ค้นพบว่า

Transfer  Factor พบในไข่แดงของสัตว์ปีกทุกชนิด  

 

  บริษัท 4Life Research  จึงสกัด Transfer Factor มาจาก 2 แหล่ง คือ

        น้ำนมเหลืองของวัว (Cow Colostrums)

        ไข่แดงของไข่ไก่ (Egg York)

    โดกระบวนการกรองอย่างละเอียด (Ultrafiltration)  ซึ่งผ่านการจดสิทธิบัตร

การผลิตไว้แล้วโดยบริษัท 4Life (U.S.Patent # 6,468,534)   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ปราศจากยาฆ่าแมลง  ยาปฏิชีวนะ  และฮอร์โมน  

 

     นักวิทยาศาสตร์พบว่า  สูตรโครงสร้างโมเลกุลของ Transfer Factor จาก

สัตว์ต่างสายพันธุ์   ไม่ว่าจากมนุษย์  วัว  ไก่  มีลักษณะที่เหมือนกัน   ดังนั้น  จึง

สามารถให้ข้ามสายพันธุ์ได้    ไม่ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย   และไม่มี

สารก่อภูมิแพ้ 

 

 

 ในปี ค.ศ.2007  คณะวิจัยของบริษัท 4Life ได้พบว่า ใน Transfer Factor

ที่สกัดจากน้ำนมเหลืองของวัวมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่า Transfer Factor ซึ่งมี

บทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน  ซึ่งต่อมาเรียกว่า

"นาโน แฟกเตอร์ " (Nano Factor)

 

 Nano Factor จะทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ภูมิคุ้มกัน  ทำหน้าที่เสมือน

สวิทช์เปิด-ปิด การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน  ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันรู้ว่าเมื่อ

ใดควรโจมตีผู้บุกรุกและเมื่อใดควรหยุดและพัก เป็นผลให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบ

สนองได้อย่างถูกต้อง และอยู่ในภาวะสมดุล  ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง  

    

 บริษัท 4Life  จึงสกัด  Nano  Factor จากน้ำนมเหลืองของวัวมาผสมกับ

Transfer  Factor   จากน้ำนมเหลืองของวัวและไข่แดงของไข่ไก่  ( 4Life

Transfer  Factor  E-XFTM)  ได้เป็น  Tri-Factor ซึ่งสูตรนี้จะควบคุมการ

ทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น                                                   

 

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ม่ใช่วิตามิน เกลือแร่ ยาหรือฮอร์โมน แต่...

 

 ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer  Factor)  

คือ โมเลกุลขนาดเล็กที่ทำหน้าที่สนับสนุนภูมิคุ้มกัน โดยการเพิ่มความสามารถ

ในการจำแนก   ตอบสนอง  และจดจำสิ่งแปลกปลอม  ที่จะเข้ามาในร่างกายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ    ซึ่งเป็นโมเลกุลชนิดเดียวกับที่เราเคยได้รับจากในน้ำนม

แรกคลอดของมารดา (Colostrum)  โดยโมเลกุลชนิดนี้จะทำหน้าที่เสมือนเป็น

" ครูสอนความรู้ให้กับภูมิคุ้มกันของเรา " ทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างสมดุล

 

ไม่ทำงานไวเกินไปหรือทำงานต่ำเกินไป          

 

   เมื่อร่างกายต้องเผชิญกับเชื้อโรคหรือสิ่งที่มาคุกคามร่างกาย  ระบบภูมิคุ้ม

กันที่แข็งแรง  ต้องมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ      

 

รางวัลและการยอมรับทางการแพทย์

 

ผลิตภัณฑ์ 4Life Transfer Factor  นำเข้าจากอเมริกา 

 มี อย.  

 

และถูกบรรจุอยู่ใน PDR (วารสารทางการแพทย์)

 

ที่แพทย์และเภสัชกรทั่วโลกให้การยอมรับ

 

      4Life Transfer Factor   ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือ   PDR  มาตั้งแต่

ปี ค.ศ.2003  จนกระทั่งถึงปีปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง PDR  เป็นหนังสืออ้างอิงทาง

การแพทย์ที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  ให้การยอมรับมานานกว่า  60

ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ   ไม่มีการลงโฆษณา           

   

  สามารถอ่านข้อมูล 4Life Transfer Factor ที่ลงใน PDR เพิ่มเติมได้ที่่...

http://www.pdr.net/full-prescribing-information/4Life-Transfer-Factor-

Tri-Factor-nanofactor-transfer-factor-159

 

    

    

   

  

ประเทศที่ 4Life เปิดดำเนินธุรกิจในปัจจุบันกว่า 70 ประเทศ

 

มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถูกต้องตามกฏหมาย

\

 

 

 

 

 

 

 

lang
lang1

 สนใจผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจ 4Life / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่..  

คุณ(โอ) : 081-866-4824 ,087-593-9229 

  Line ID : bhukit-o  หรือ  4Life4health 

     Email  :  4life4health.tf@gmail.com

 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ