Support
4Life4Health
081-866-4824 , 087-593-9229
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ประวัติ Transfer Factor

วันที่: 03-10-2016

  

ประวัติการค้นพบ Transfer Factor : TF 

 

  ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ (Transfer Factor)  ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ.

1949     โดย  ดร.เอช.เชอร์วูด  ลอเรนซ์ (Dr.H.Sherwood  Lawrence)    ซึ่ง

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรค    ในขณะที่เขากำลังศึกษาเรื่องการติดเชื้อ

วัณโรคในร่างกาย  เขาชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองของภูมิคุ้มกันสามารถส่งผ่าน

จากผู้ให้ถึงผู้รับได้โดยการฉีดสารที่สกัดจากเซลล์เม็ดเลือดขาว(Leukocytes)

ของคนที่ติดเชื้อนี้มาก่อนให้แก่คนที่เพิ่งติดเชื้อได้  เขาพบว่า  สารสกัดนี้มีส่วน

ประกอบที่สามารถถ่ายทอดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้    ดังนั้น  เขา

จึงตั้งชื่อส่วนประกอบนี้ว่า  ทรานสเฟอร์  แฟกเตอร์ (Transfer Factor)

 

   การค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการค้นพบยาปฏิชีวนะ     ในยุค

ของยาปฏิชีวนะ   ก็มีการใช้  Transfer Factor  ไปพร้อมๆ กัน    ในส่วนต่างๆ

ของโลก  เช่น  ประเทศจีน  โปแลนด์  อิตาลี  เป็นต้น     แต่ไม่เคยมีขายในท้อง

ตลาด เนื่องจากยังขาดความรู้ในด้านต่างๆ

 

 

   หลังจากการค้นพบของ  ดร.เอช.เชอร์วูด  ลอเรนซ์  50 ปี    ก็มีการค้นคว้า

ที่คาดว่าใช้งบประมาณกว่า  40,000,000  เหรียญสหรัฐ   และได้ตีพิมพ์รายงาน

การวิจัยถึงคุณประโยชน์ของ  Transfer  Factor  ลงในวรสารทางวิทยาศาสตร์

มากกว่า  3,000  เรื่อง    นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ชั้นนำของโลกก็ได้ช่วยกัน

คิดค้นศึกษาถึงความปลอดภัยและคุณประโยชน์ที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันของ  TF

 

 กระบวนการสกัด Transfer Factor  ให้ได้ปริมาณมากเพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์

และมีการจดสิทธิบัตรในปี  ค.ศ. 1989    โดยบริษัท  4Life  Research   และมี

ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าวางจำหน่ายในปี ค.ศ. 1998 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี  และปัจจุบันมีจำหน่ายกว่า  70 ประเทศทั่วโลก

 

  

 

 

      บริษัท  4Life  ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่าง

ต่อเนื่องและได้มีการจดสิทธิบัตรการผลิตไว้   อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   ซึ่งนำออกสู่ตลาดมานานเป็นเวลากว่า 18

ปีแล้ว    โดยบริษัทหวังให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์   4Life

Transfer   Factor   เพื่อช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง   เมื่อใดก็ตามที่เรามี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   ย่อมแสดงว่าร่างกายเรามีภูมิต้านที่จะสามารถ

ต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายเราได้   ก็จะลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยลง

lang
lang1

 สนใจผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจ 4Life / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่..  

คุณ(โอ) : 081-866-4824 ,087-593-9229 

  Line ID : bhukit-o  หรือ  4Life4health 

     Email  :  4life4health.tf@gmail.com

 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ