Support
4Life4Health
081-866-4824 , 087-593-9229
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิทยาศาสตร์ & พัฒนา 4Life

วันที่: 2016-10-11 14:32:28.0

 

ด้านวิทยาศาสตร์ของ 4Life 

 

 #   

  

 

ตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา บริษัท 4ไล้ฟ์ รีเสิร์ช  ได้ส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่สุด

ที่จะสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและสุขภาพโดยรวมของคุณ เรามุ่งมั่น

ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ที่จะ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำคุณไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้น

      สูตรของผลิตภัณฑ์ 4ไล้ฟ์   ได้รับการพัฒนาผ่านงานวิจัยเพื่อคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการรับรอง 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์  เพื่อให้มั่น

ใจถึงความบริสุทธิ์     ความเข้มข้น   และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  4  ไล้ฟ์

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ที่คุณบริโภค

    ทีมงานวิจัยและทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ประกอบไปด้วยแพทย์และ

นักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่บริษัท 4 ไล้ฟ์

นอกจากนี้   คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSAB)  ก็มีส่วน

ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และช่วยเหลือในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ของ

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์    

 

 

         ทีมวิทยาศาสตร์ของบริษัท 4Life

      บริษัท  4Life   ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง

และได้มีการจดสิทธิบัตรการผลิตไว้  อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ

ได้มาตรฐาน   ซึ่งนำออกสู่ตลาดมานานเป็นเวลากว่า  18   ปีแล้ว    โดยบริษัทหวัง

ให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์   4Life  Transfer   Factor    เพื่อช่วย

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง      เมื่อใดก็ตามที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  

หากร่างกายเรามีภูมิต้านที่จะสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายเราได้     ก็จะลด

ความรุนแรงของการเจ็บป่วยลง

 

   ผลิตภัณฑ์สำหรับชีวิตคุณ  

 

    เมื่อคุณแข็งแรง  คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่  เพื่อความแข็งแรงนี้

คุณจำเป็นต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกัน   และนี่ก็คือเหตุผลที่ทุกคนเลือกผลิตภัณฑ์

4ไล้ฟ์  ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

  

    

  

 

 

ฐานการผลิต

 

   

  

 

lang
lang1

 สนใจผลิตภัณฑ์ / ธุรกิจ 4Life / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่.. 

 

คุณ(โอ) : 081-866-4824 ,087-593-9229 

  Line ID : bhukit-o หรือ 4Life4health 

     Email  :  4life4health.tf@gmail.com

 

 

  เรายินดีให้คำปรึกษาครับ